Kanał: Szczecin

Metryczka

 • Widownia: 7247
 • Produkcja: AlfaTV 2021
 • Zdjęcia: Bartosz Semanycz, Arkadiusz Sielicki
 • Montaż: Grzegorz Lickiewicz
 • Realizacja: Ryszard Sielicki

Opis

Sekwencje filmowe:

     • INTRODUKCJA
     • STARE MIASTO
     • CMENTARZ CENTRALNY
     • ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
     • NOWE OBLICZE MIASTA
     • MIASTO WODY I ZIELENI 
     • SZCZECIN NOCĄ

To wyjątkowe miasto...! Tak każdy z nas mówi o swoim ukochanym rodzinnym mieście. Ale Szczecin jest wyjątkowy, bezdyskusyjnie. Czterystutysięczne miasto zajmuje powierzchnię trzystu kilometrów kwadratowych, z czego blisko połowa to tereny zielone, a jedna czwarta to woda. To unikatowy obszar miejski w skali Polski i Europy. Wielka aglomeracja miejska, a wystarczy popłynąć statkiem wycieczkowym po Odrze kilkanaście minut, by móc podziwiać rzadkie okazy ptaków, w tym orły bieliki. Od Odry pnie się w górę strome zbocze, na którym można podziwiać jeden z najpiękniejszych kompleksów urbanistycznych początków XX wieku w Europie: Wały Chrobrego czyli przedwojenne Haken Terasse, nazwane tak na cześć wielkiego nadburmistrza Szczecina Hermana Hakena...

00:00:21 - 00:00:32
To wyjątkowe miasto - tak każdy mówi o swoim ukochanym rodzinnym miejscu zamieszkania, ale Szczecin jest naprawdę  wyjątkowy

00:00:32 - 00:00:40
i niepowtarzalny. 400-tysięczna stolica Pomorza Zachodniego zajmuje powierzchnię ponad 300 km kwadratowych z czego blisko  połowę

00:00:40 - 00:00:50
stanowią tereny zielone, a jedną czwartą jeziora, urocze stawy, rzeki - Odra i Regalica

00:00:50 - 00:00:57
to bez wątpienia unikatowy obszar miejski w skali Polski i Europy. Wielka aglomeracja - to prawda, ale wystarczy z nabrzeża Żeglugi Szczecińskiej

00:00:57 - 00:01:06
popłynąć statkiem wycieczkowym po Odrze i już po kilkunastu minutach możemy podziwiać wspaniałą przyrodę - maleńkie dzikie  wyspy

00:01:06 - 00:01:15
urocze kanały Międzyodrza, różnorodne gatunki drzew i niezwykle rzadkie okazy ptaków w tym dumnie krążące  nad

00:01:15 - 00:01:21
drzewami orły Bieliki. Od brzegu Odry pnie się w górę strome zbocze, na którym wznosi się jeden z

00:01:21 - 00:01:30
najpiękniejszych kompleksów urbanistycznych początku XX wieku w Europie czyli Wały Chrobrego - przedwojenny Hakenterrasse, nazwany tak  na

00:01:30 - 00:01:40
cześć Wielkiego nadburmistrza Szczecina - Hermana Hakena. Wyjątkowość serca Pomorza Zachodniego to również niebywałe i  unikatowe

00:01:40 - 00:01:49
w Polsce secesyjno-eklektyczne centrum miasta, które powstało pod koniec XIX wieku. Zbudowano je na wzór nowej zabudowy  Paryża

00:01:49 - 00:01:58
które zaprojektował słynny architekt George Hausman. Jakimś cudem większość szczecińskiej secesji ocalała z wojennej pożogi. Dwie trzecie miasta

00:01:58 - 00:02:06
legło wtedy w całkowitych w gruzach - dosłownie do bruku! Niemal wszystkie ocalałe zabytki zostały po wojnie pieczołowicie  odrestaurowane

00:02:06 - 00:02:17
lub odbudowane, także przepiękne kamienice, wille i pałace. Szczecin to miasto Wolności. To tu, w grudniu  1970

00:02:17 - 00:02:21
roku polscy robotnicy walczyli o godność i wolność ryzykując  często

00:02:21 - 00:02:31
własnym życiem. Symbolem tej walki jest Plac Solidarności, upamiętniający Robotnicze protesty i górujący nad nim pomnik "Anioła  Wolności".

00:02:31 - 00:02:40
Pod placem mieści się podziemne Muzeum Centrum Dialogu Przełomy obrazujące polską drogę do demokracji. Zdobyło ono prestiżowy  tytuł

00:02:40 - 00:02:49
World Building of the Year 2016 na Światowym Festiwalu Architektury. To historyczne miejsce sąsiaduje z ultranowoczesna  bryłą

00:02:49 - 00:02:58
Filharmonii Szczecińskiej. Znakomita akustyka sal koncertowych i światowej sławy wykonawcy w przyciągają na koncerty melomanów, nawet z  Berlina.

00:02:58 - 00:03:07
I tu kolejne wielkie wyróżnienie. Gmach filharmonii otrzymał w 2014 roku prestiżową nagrodę "Bryła Roku" przyznawaną  przez

00:03:07 - 00:03:18
Unię Europejską i jest on wizytówką nowoczesnego Szczecina. Stolica Pomorza Zachodniego zmieniła się nie do poznania. Z ośrodka  typowo

00:03:18 - 00:03:21
przemysłowego stała się miastem akademickim. Są tu trzy

00:03:21 - 00:03:33
uniwersytety: Uniwersytet Szczeciński Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny i Pomorski Uniwersytet Medyczny oraz kilkanaście innych wyższych uczelni. Szczecin postawił

00:03:33 - 00:03:40
także na rozwój turystyki. Za trzy dekady ma zostać w pełni zrealizowana idea pływających ogrodów czyli  Floating

00:03:40 - 00:03:51
Garden 2050. Miasto będzie wtedy zupełnie wyjątkowym w skali Polski ale także i Europy centrum wypoczynku i rekreacji. Setki

00:03:51 - 00:04:00
hektarów terenów zielonych, wzgórz, stawów, niewielkich jezior a także marin i nabrzeży oraz uroczych zatoczek, to  wielki

00:04:00 - 00:04:08
atut stolicy Pomorza Zachodniego. To już dziś przynosi miastu wymierne korzyści. Perłą szczecińskiej zieleni są Jasne  Błonia

00:04:08 - 00:04:17
i rozległy park z rzadkimi okazami drzew alejkami i teatrem letnim. Cały ten zielony kompleks sąsiaduje  z

00:04:17 - 00:04:21
centrum aglomeracji, wypełnionym nowoczesną architekturą i zabudową  z przełomu

00:04:21 - 00:04:35
XIX i XX wieku. Co do tego nikt nie ma wątpliwości: wizytówką Szczecina są Wały Chrobrego, najwybitniejszy  przykład

00:04:35 - 00:04:45
zmiany charakteru miasta z pruskiej twierdzy na nowoczesną aglomerację przemysłową początku XX wieku. Trzy kompleksy masywnych  gmachów

00:04:45 - 00:04:54
górują na stronym wzgórzu i zachwycają każdego turystę. W środku mamy okazały budynek Muzeum Narodowego i Morskiego. Mieści  się

00:04:54 - 00:05:03
tu także Teatr Współczesny. Po prawej stronie, w potężnej budowli z czerwonej cegły swoją siedzibę mają władze województwa  zachodniopomorskiego.

00:05:03 - 00:05:14
Wszystkie budynki powstały w latach 1902 - 1916 w miejscu rozebranego fortu Leopolda i innych umocnień wojskowych. Szczecin  od

00:05:14 - 00:05:20
zarania dziejów był twierdzą i dopiero w XIX wieku miasto porzuciło swój dawny militarny  charakter.

00:05:21 - 00:05:30
Nieprzypadkowo Duńczycy mówili ponoć: "nie jesteś bezpieczny, jeśli nie chronią cię mury Szczecina". Wały Chrobrego prezentują się  niemal

00:05:30 - 00:05:38
tak samo jak przed wojną. Na bulwarze znajduje się zabytkowa fontanna z herbami miast pomorskich, a na  przepięknym

00:05:38 - 00:05:48
tarasie niezwyciężony Herkules walczy z Centurionem. Po lewej stronie Wałów Chrobrego mamy budynek Akademii Morskiej, kolejnej wizytówki  akademickiego

00:05:48 - 00:05:55
Szczecina. To Jedna z najlepszych uczelni morskich w Europie, w której studiuje młodzież z wielu krajów. 

00:05:55 - 00:06:03
Co roku, wyjątkową oprawę w Akademii ma uroczysta inauguracja roku akademickiego, która odbywa się u stóp Wałów Chrobrego  i

00:06:03 - 00:06:10
brzegu Odry. Tak wyraża się również Morskość Szczecina, którą widać w całej okazałości dawnych Haken Terasse...

00:06:10 - 00:06:20
To dość oczywiste, że atutem turystycznym każdego miasta są zabytki. W Szczecinie, pomimo zniszczeń wojennych  nie

00:06:20 - 00:06:21
brakuje ich.

00:06:21 - 00:06:30
Nieopodal Wałów Chrobrego, zaraz za Mostem Długim wznosi się na skarpie Odrzańskiej najbardziej okazała budowla sakralna miasta, katolicka  bazylika

00:06:30 - 00:06:39
metropolitalna Świętego Jakuba. Góruje ona nad całym Szczecinem, a jej strzelista wieża ma wysokość aż 119-tu metrów. Jest  to

00:06:39 - 00:06:48
drugi najwyższy kościół w Polsce. Początki katedry sięgają XII wieku, gdy była w tym miejscu drewniana świątynia. Obecny

00:06:48 - 00:06:56
kształt bazyliki wiernie oddaje jej przedwojenny charakter. We wnętrzu znajdują się między innymi: płyta nagrobna z  kościoła

00:06:56 - 00:07:09
Świętego Ottona XIV wieku, gotycki ołtarz czy barokowa rzeźba Świętego Jakuba. Wyjątkowe miejsce na mapie Szczecina... 

00:07:09 - 00:07:17
W sąsiedztwie katedry zobaczymy inny, niemniej cenny zabytek miasta, kościół pod wezwaniem świętego Jana Ewangelisty, którego budowę  jeszcze

00:07:17 - 00:07:21
w XIII wieku, rozpoczęli franciszkanie. Obiekt  miał

00:07:21 - 00:07:29
burzliwą historię, w przeszłości chciano go nawet rozebrać, ale ostatecznie - po generalnym remoncie na początku XX wieku -   został

00:07:29 - 00:07:40
jednak uratowany. We wnętrzu zachowała się gotycka płyta nagrobna rodziny Rabestropów z 1378 roku oraz  fragmenty

00:07:40 - 00:07:50
średniowiecznej polichromii z XV wieku. Patrząc od strony Odry, na prawo od katedry Świętego Jakuba i  zaledwie

00:07:50 - 00:07:57
kilkanaście metrów od rzeki powstało w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia tak zwane nowe Stare Miasto to  Unii

00:07:57 - 00:08:07
przedsięwzięcie w skali polski Na przedwojennych fundamentach wzniesiono kilkadziesiąt kamienic z zachowaniem historycznego układu ulic jedynym  zachowanym

00:08:07 - 00:08:14
to niemal w całości zabytkiem jest ratusz pochodzący z 15 wieku dziś mieści się tu Muzeum  Miejskie

00:08:14 - 00:08:21
ratusz położony jest przy rynku siennym najciekawszym Zakątku Starego Miasta w nowej odsłonie  niektóre

00:08:21 - 00:08:32
piwiarnia odtworzono tak jak choćby narożną rezydencje Berlińskiego bankiera abela pochodzącą z początku 18 stulecia idąc  spacerem

00:08:32 - 00:08:39
w kierunku zamku Książ Pomorskich zmiany piękną kamienicę rodziców wzniesiono w szesnastym wieku z inicjatywy burmistrza  miasta

00:08:39 - 00:08:48
Hansa 2 ojca rezydencji na daną formę renesansowego zamku mieszczańskiego charakterystyczna dla tej budowli jest wieża  z

00:08:48 - 00:08:55
oknami o skośnych kształtach dziś mieści się tu liceum plastyczne z kamienicy Waliców dzielą nas tylko  dwa

00:08:55 - 00:09:04
kroki do Zamku Książąt obowiązkowego przystanku każdej wycieczki do wymarcia rodu Gryfitów zamek był dumą Księstwa  Pomorskiego

00:09:04 - 00:09:12
wokół niego skupiało się życie miasta powstawały to piękne uliczki i zamożnych mieszczan tak jak zachowana  do

00:09:12 - 00:09:20
dziś ulica Kuśnierska do 16 wieku Szczecin był ściśle związany z dawną Rzeczpospolitą potem miasto i  zamek

00:09:20 - 00:09:21
zajęli  Szwedzi

00:09:21 - 00:09:30
w pierwszej połowie 18 wieku Szczecin odkupił od Szwedów pruskich władca Fryderyk Wilhelm pierwszy za gigantyczną  kwotę

00:09:30 - 00:09:40
dwóch milionów dolarów renesansowy charakter Zamkowy Książąt Pomorskich nadano w 16 stuleciu znajdują się tu dwa  wewnętrzne

00:09:40 - 00:09:49
dziedzińce jeden Kameralny i drugi bardzo okazały dziedziniec główny miejsce koncertów i wielu wydarzeń artystycznych między  innymi

00:09:49 - 00:09:59
słynnego festiwalu tenorów ozdobą dziedzińca jest wieża zegarowa w skrzydle południowym z zegarem astronomicznym powstał w  1693

00:09:59 - 00:10:08
roku II wojna światowa nie oszczędziła wspaniałej rezydencji dlatego odbudowywano ją przez wiele lat dziś mieszczą  się

00:10:08 - 00:10:19
tu opera na zamku sztuki oraz teatr przy krypcie wyjątkową pozycję na turystycznej mapie Szczecina zajmuje  Plac

00:10:19 - 00:10:21
Orła Białego i przylegające  do

00:10:21 - 00:10:30
uliczki w tym miejscu zachowało się kilka cennych zabytkowych pałaców po wojnie częściowo odbudowany i starannie  odrestaurowanych

00:10:30 - 00:10:39
na Skwerze można podziwiać niezwykłe barokowy posąg Flory rzymskiej bogini Flory i fauny sam Plac zdobi  w

00:10:39 - 00:10:48
centralnym jego punkcie późno barokowa fontanna z której dolotu wznosi się w Królewski z rozpostartymi skrzydłami  została

00:10:48 - 00:10:58
ona uruchomiona w 1732 roku najciekawszym zabytkiem na placu jest Pałac pod globusem obecnie się Akademii  sztuki

00:10:58 - 00:11:07
neobarokowy budynek wzniesiono pod covid-19 wieku w miejscu dawnego pałacu w którym urodziła się późniejsza caryca  Maria

00:11:07 - 00:11:16
fiodorowna nazywana caruk trójka jej synów sięgnęła po tron Rosji niedaleko na ulicy Farnej znajduje się  z

00:11:16 - 00:11:21
kolei dom w którym urodziła się Caryca Katarzyna Wielka w rogu  placu

00:11:21 - 00:11:29
Warto zatrzymać się przy dawnym pałacu veldhausen a obecnie siedzibie szkoły muzycznej to bez wątpienia najpiękniejsze  w

00:11:29 - 00:11:39
Szczecinie zabytek przełomu baroku i klasycyzmu interesujący zespół pałacowy znajduje się także przy placu żołnierza jest  to

00:11:39 - 00:11:47
okazały dawny pałac Sejmu stanów Pomorskich dziś siedziba Muzeum Narodowego w Szczecinie z Boga pozycją historii  Pomorza

00:11:47 - 00:11:59
pałac wzniesiony w latach 1726 1729 w muzeum można zobaczyć unikatową kolekcję Złoty wiek oraz marmurowy  pomnik

00:11:59 - 00:12:07
Fryderyka II Wielkiego po drugiej stronie wznosi się Pałac pod głowami mieszczący obecnie galerie sztuki współczesnej  i

00:12:07 - 00:12:16
klub artystów 13 w dawnych czasach budynek ten należą między innymi do pruskiej poczty królewskiej pamiętajmy  że

00:12:16 - 00:12:20
Szczecin do 19 wieku był twierdzą pozostałością po  dawnych

00:12:21 - 00:12:31
dwie barokowe bramy bramy królewską nazywano wcześniej Anką zaprojektował W osiemnastym wieku inżynierii oficera Armii pruskiej  Gerard

00:12:31 - 00:12:41
kornelius fontanka b5m kartusz z pruskim Orłem w królewskiej koronie druga to brama portowa dawniej nazywana  bramą

00:12:41 - 00:13:02
Brandenburską a potem bramą pruską zaprojektowana przez architekta powstała ona w latach 1725 1727 to miejsce  w

00:13:02 - 00:13:10
Szczecinie zasługuje na szczególną uwagę w Szczeciński Cmentarz Centralny jest absolutnie wyjątkowy to na metropolia w  Polsce

00:13:10 - 00:13:18
i trzecia w Europie po Hamburgu i Wiedniu olbrzymi teren cmentarza wyznaczono u progu XX wieku  głównym

00:13:18 - 00:13:21
projektantem nekropolii był architektem Wilhelma  I

00:13:21 - 00:13:32
Neu Romańska kaplica Cmentarna powstała w latach 1900 1901 jest najbardziej charakterystycznym obiektem cmentarza zbudowana na  planie

00:13:32 - 00:13:42
grec zachowała swój oryginalny przedwojenny kształt na wprost od kaplicy znajduje się cmentarz wojenny żołnierzy polskich  i

00:13:42 - 00:13:52
sowieckich którzy zginęli podczas drugiej wojny ku ich pamięci wzniesiono pomnik symbolizujący skrzydła Husarii dawnych doborowych  jednostek

00:13:52 - 00:14:00
polskiej jazdy która pod Wiedniem w pokonała Turków na cmentarzu znajdują się liczne lapidaria w których  można

00:14:00 - 00:14:10
obejrzeć nagrobki znanych przedwojennych szczecińskich lodówce bisów majster oflisów a także pomnik nagrobny najsłynniejszego burmistrz Szczecina  hermanna

00:14:10 - 00:14:21
Hakena specjalnym miejscem pamięci w tej pięknej nekropolii jest pomnik tym  którzy

00:14:21 - 00:14:30
wrócili z może poświęcony marynarzami kapitanów statków którzy zginęli na służbie są tu także pomniki symbole  upamiętniające

00:14:30 - 00:14:39
ofiary drugiej wojny światowej takie jak poświęcony zbrodni dokonanej przez sowietów na polskich oficerach w 1940  roku

00:14:39 - 00:14:47
cmentarz jest tak że niezwykłym parkiem znajduje się tu ponad 400 gatunków krzewów z Europy Azji  i

00:14:47 - 00:15:00
Ameryki Północnej niesamowicie I wyjątkowo Szczecińska nekropolia prezentuje się w dzień wszystkich szczególnie po zapadnięciu zmroku  kiedy

00:15:00 - 00:15:08
olbrzymi zielony teren cmentarza rozświetlają miliony zniczy dowód naszej pamięci o tych którzy odeszli Cmentarz Centralny  to

00:15:08 - 00:15:16
bardzo szczegół szczeciniak i nie tylko dla nich miejsce pamięci i zadumy niezwykle ważne świadectwo Historii  Miasta

00:15:16 - 00:15:21
dołu wieczorem światła milionów zniczy sąsiadują ze  światłami

00:15:21 - 00:15:23
i współczesnej  aglomeracji

00:15:33 - 00:15:45
o Szczecinie nie można powiedzieć że dominuje to jeden styl architektoniczny masywne budowle z czasów pruskich  sąsiadujące

00:15:45 - 00:15:53
z epoki socjalizmu i se cesją Na uwagę zasługuje znajdujący się obok placu Dąbrowskiego tak zwany  Czerwony

00:15:53 - 00:16:01
Ratusz wybudowany w latach 70 i 19 wieku Jako siedziba miasta zaledwie okrąg można podziwiać piękną  bryłę

00:16:01 - 00:16:11
budynku Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w których wzniesiono na początku XX wieku dla Szczecińskiej administracji uczelnia medyczna  jest

00:16:11 - 00:16:17
chlubą Szczeciński nauki w kształcie się to młodzież z wielu krajów Europy a jej osiągnięcia w  dziedzinie

00:16:17 - 00:16:27
genetyki są znane na całym świecie w pobliżu Uniwersytetu Medycznego tuż nad Odrą wznosi się olbrzymi  kompleks

00:16:27 - 00:16:33
dawnej poczty cesarskiej siedziba Poczty Polskiej zewnątrz przypominają  prawdziwą

00:16:33 - 00:16:43
w bezpośrednim sąsiedztwie tego kompleksu znajduje się Dworzec Główny interesujący przykład połączenia dawnej przedwojennej architektury miasta  z

00:16:43 - 00:16:49
nowoczesną bryłą na miarę 20 wieku z tobą to ruszamy w głąb Polski i na zachód  Europy

00:16:49 - 00:17:00
Szczecin jest miastem otwartym pełnym przestrzeni miastem nowoczesnej gmachów przyjazne dla mieszkańców z komunikacją miejską i  szerokimi

00:17:00 - 00:17:09
arteriami w jednym z centralnych punktów miasta jest Plac Zwycięstwa który powstał pod covid-19 wieku po  likwidacji

00:17:09 - 00:17:17
twierdzy wznoszą się to dwa interesujące obiekty sakralne Pierwszy z nich to zbudowany w stylu neogotyckim  kościół

00:17:17 - 00:17:26
garnizonowy Tuż obok niego wznosi się kościół pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa przykład architektury modernistycznej  z

00:17:26 - 00:17:33
początku XX wieku w kościołach otoczone są przez secesyjne kamienice tak charakterystyczne dla centrum  miasta

00:17:33 - 00:17:54
jedną z najbardziej reprezentacyjnych ulic Szczecina jest Aleja Niepodległości gdzie nowoczesne biurowce sąsiadują z zabytkową zabudową  spore

00:17:54 - 00:18:05
wrażenie na turystach robi wysoki budynek Poczty w 1905 roku dla pruskiej poczty królewskiej obok niego  mamy

00:18:05 - 00:18:15
okazały gmach dawnego banku hipotecznego ziemstwa Pomorskiego w stylu klasycystycznego baroku tuż za nim przy ulicy  Bogurodzicy

00:18:15 - 00:18:23
przylega do niego nowoczesna bryła banku dalej widać strzelisty kościół pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela jest  to

00:18:23 - 00:18:29
jedna z pierwszych i świątyni katolickich zbudowanych na Pomorzu w okresie po  reformacyjnym

00:18:33 - 00:18:47
Dużą część centrum Szczecina zajmuje zabudowa eklektyczna secesyjna oparta na gwiaździstym w układzie ulic z pracami  niewiele

00:18:47 - 00:18:54
jest miast w Europie w których tak wyraźnie dominują rozwiązania urbanistyczne które zastosowano w stolicy Francji  na

00:18:54 - 00:19:04
placu Lotników możemy podziwiać zabytkową kopie nowego pomnika Bartolomeo colleoniego która powstała w 1913 roku dla  Szczecińskiego

00:19:04 - 00:19:15
muzeum miejskiego z placu kierunku Alei fontan miejsca odpoczynku i spędzenia wśród zieleni tej chwili czasu  przy

00:19:15 - 00:19:24
dobrej kawie ale Jan zamyka pomnik marynarza z podniesioną kołnierzem dłuta Ryszard Górskiego sternik Spogląda na  bardzo

00:19:24 - 00:19:33
walizką część Szczecina czyli Plac Grunwaldzki każdej wiosny kwitną na jego obrzeżach cudowne magnolie symbol Szczecińskiej  przy

00:19:33 - 00:19:41
w całym mieście są ich tysiące z lotu ptaka doskonale widać Gwiaździsty układ ulic i całe  piękno

00:19:41 - 00:19:51
secesyjnej zabudowy pod Placu Grunwaldzkim ale ją Jana Pawła II możemy przespacerować się w kierunku jasnych  błoni

00:19:51 - 00:19:59
i parku Kasprowicza wśród dziesiątek tysięcy kwiatów i pięknych drzew ale najpierw się na moment przy  pięknie

00:19:59 - 00:20:09
odrestaurowanym gmachu Urzędu Miasta jego budowa trwała tylko 4 lata uroczyste przekazanie całego kompleksu nastąpiło w  1920

00:20:09 - 00:20:28
roku była to główna siedziba władz administracyjnych prowincji Pomorskiej ale dziś rezygnują to władze Szczecina  sądowej

00:20:33 - 00:20:41
kto przyjeżdża do Szczecina zwiedzanie miasta zaczyna najczęściej od ścisłego centrum to umieści się większość nowoczesnych  hoteli

00:20:41 - 00:20:50
biur restauracji i placówek kultury oraz sklepów Szczeciński City góruje ponad 100 metrowy biurowiec w mózgu  urokliwym

00:20:50 - 00:20:58
kawiarnią cafe22 na ostatnim piętrze budynku Stąd można podziwiać Panoramę całego miasta także z widokiem na  Jezioro

00:20:58 - 00:21:08
Dąbie po boku biurowca ulokowany jest w centrum handlowe Galaxy ulubione miejsce zakupów szczecinian i turystów  drugim

00:21:08 - 00:21:16
handlowym W samym sercu miasta jest Galeria Kaskada położona zaledwie kilkaset metrów od biurowca fazy mu  to

00:21:16 - 00:21:25
wszystko w otoczeniu biur i instytucji finansowych oraz licznych centrów handlowych zajmujących się obsługą klientów z  całej

00:21:25 - 00:21:32
Europy oczywiście tak jak w innych europejskich aglomeracjach większość dużych obiektów  handlowych

00:21:33 - 00:21:41
obrzeża Szczecina zarówno na lewobrzeżu jaki prawobrzeżu miasta łącznie jest to kilkanaście dużych centrów w których  możemy

00:21:41 - 00:21:51
się zaopatrzyć dosłownie we wszystko jest miastem rozległym a poszczególne dzielnice są połączone szerokimi arteriami komunikacyjnymi  które

00:21:51 - 00:21:59
pozwalają na szybki dojazd do każdej dzielnicy do każdego zakątka na osiedlach rośnie utworze które przecinają  oczka

00:21:59 - 00:22:08
wodne i małe jeziora urozmaicające krajobraz są to doskonały miejsca do Aktywnego Wypoczynku wokół osiedlowych jezior  wybudowano

00:22:08 - 00:22:16
place zabaw i i Robert znaczący wzrost wielu ważnych inwestycji nastąpił w Szczecinie po roku 2004  kiedy

00:22:16 - 00:22:25
to Polska przystąpiła do Unii Europejskiej lewo część miasta z Prawobrzeże i resztą kraju łączą liczne  przeprawy

00:22:25 - 00:22:33
drogowe i kolejowe najważniejszą arterion Szczecina jest bez wątpienia trasa zamkowa Zbudowano ją jeszcze  w

00:22:33 - 00:22:43
ubiegłego wieku jadąc trasą zamkową mamy piękny widok na portową część aglomeracji Szczecin zapewnił sobie bardzo  dobre

00:22:43 - 00:22:51
połączenie z Prawobrzeże także dzięki Szczecińskiego szybkiego tramwaju który dowiezie nas do odległych osiedli mieszkaniowych po  drugiej

00:22:51 - 00:23:01
stronie rzeki Dzięki autostradzie A6 i drodze ekspresowej S3 Legion jesteś świetnie skomunikowana z Berlinem i  Zachodnią

00:23:01 - 00:23:11
Europą oraz centralną polską kiedyś Prawobrzeże Szczecina nazywano jego sypialnią ale dziś posiada noce w strukturę  handlową

00:23:11 - 00:23:19
i usługową oraz rekreacyjną można powiedzieć że wszystko jest tu na miejscu kina sklepy restauracje czy  obiekty

00:23:19 - 00:23:29
sportowe na prawobrzeżu około 100 000 szczecinian najwięcej na takich osiedlach jak majowe Bukowe czy słoneczne  warto

00:23:29 - 00:23:31
zamieszkać w Szczecinie mieście tonący w  zieleni

00:23:34 - 00:23:43
stolicy Pomorza Zachodniego znajduje się kilka dużych kompleksów szpitalnych z tego 2 właśnie na prawobrzeżu w  bezpośrednim

00:23:43 - 00:23:51
sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych mieści się szpital Zdroje kilka kilometrów dalej na skraju Puszczy goleniowskiej mamy szpital  Zdunowo

00:23:51 - 00:23:59
który te funkcje pełnił także przed wojną ich obok zabytkowej architektury szpitala wznosi się ultranowoczesny od  płuc

00:23:59 - 00:24:09
wszystko to w sercu lasu z własnym głębinowym ujęciem krystalicznie czystej wody na lewobrzeżu Szczecina zlokalizowany  jest

00:24:09 - 00:24:26
między innymi równie nowy obiekt zachodniopomorskie centrum onkologii oraz świetnie wyposażone w elektroniczny Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego  przy

00:24:26 - 00:24:34
Unii Lubelskiej Szczecińskiej placówki medyczne przyjmują Rocznie kilkadziesiąt tysięcy pacjentów zapewniającym  fachowo

00:24:34 - 00:24:46
zdrowotną i leczenie na wysokim europejskim poziomie stolica Pomorza Zachodniego może się także poszczycić piękną wybudowano  już

00:24:46 - 00:24:54
w pierwszym wieku hala widowiskowo-sportowa Arena Azoty o 3 kondygnacyjnym budynku jest ponad 105000 miejsc na  trybunach

00:24:54 - 00:25:03
a przednim kilkaset miejsc parkingowych kibicują co swoim drużynom sportowym ale w hali mogą także zobaczyć  i

00:25:03 - 00:25:14
posłuchać największych gwiazd muzyki rozrywkowej to nie jedyny nowy sportowy obiekt miasta centrum wybudowano pełnowymiarowa pływalnię  olimpijską

00:25:14 - 00:25:29
Floating Arena na której odbyły się już w Mistrzostwa Europy Szczecin nadal jest miastem portowym i  morskim

00:25:29 - 00:25:34
tu swoją siedzibę ma jedna z największych firm żeglugowych na świecie polska żegluga  Morska

00:25:34 - 00:25:42
z powodzeniem działa zespół sportowy Szczecin Świnoujście oraz wiele stoczni i firm oferujących z przemysłem stoczniowym  w

00:25:42 - 00:25:50
całej Europie ale władze miasta na początku 21 za swój główny cel uznały rozwój nauki i  wysokich

00:25:50 - 00:26:00
technologii Szczecin stał się miastem typowo akademickim powstały między innymi Szczeciński park technologiczny który historii ludzie  mają

00:26:00 - 00:26:08
szansę na realizację swoich tartaków rozwój małych firm czy wdrażanie nowoczesnych technologii w gospodarce w stolicy  Pomorza

00:26:08 - 00:26:17
Zachodniego działa 2 wyższych uczelni tak państwowych jak i prywatnych uczy się w nich ponad 60000  studentów

00:26:17 - 00:26:28
z różnych stron Polski największą uczelnią jest Uniwersytet Łódzki bardzo dużo obiektów akademickich szkoły wyższe otrzymały  po

00:26:28 - 00:26:34
1989 roku Uniwersytet Szczeciński przejął na przykład niedokończony  w

00:26:34 - 00:26:44
drukarnie w którym swoją siedzibę znalazły wydziały ekonomiczny i humanistyczny II wydział ekonomiczny przy ulicy Mickiewicza  składa

00:26:44 - 00:26:54
się z nowego powojennego budynku bardzo interesującego architektonicznie zabytkowego gmachu został on wzniesiony w latach 1900  13

00:26:54 - 00:27:04
1914 z przeznaczeniem na siedzibę zakładu dla powstało też wiele nowych obiektów akademickich jest to między  innymi

00:27:04 - 00:27:17
ultranowoczesne centrum nanotechnologii Zachodniopomorskiego Uniwersytetu technologicznego z którą utworzyły Politechnika Szczecińska i Akademia Rolnicza nadająca życiu  akademickiemu

00:27:17 - 00:27:24
w mieście zupełnie nową jakość może szkoły także te piękne i zabytkowe opuszczają co roku specjaliści  z

00:27:24 - 00:27:33
takich dziedzin jak energetyka robotyka czy chemia oraz świetnie architekci i znakomita kadra informatyków którzy z  powodzeniem

00:27:33 - 00:27:34
pracują w  całe

00:27:34 - 00:27:55
z lotu ptaka doskonale widać piękno miasta we wszystkich kierunkach od ścisłego centrum Szczecina odchodzą olbrzymie  obszary

00:27:55 - 00:28:03
i Zieleni i wody które zajmują aż 2/3 miasta w samym City pomiędzy kompleksem handlowo-usługowym a  wałami

00:28:03 - 00:28:16
Chrobrego znajdują się w Park Żeromskiego już przed wojną będący ulubionym miejscem spacerów i zieloną metką  szczecinian

00:28:16 - 00:28:24
są jednak Jasne Błonia i Park Kasprowicza ten zielony szlak zaczyna się zaraz urzędem miasta a  to

00:28:24 - 00:28:31
jest dopiero początek naszej wędrówki wśród wody i Zieleni po drodze mijamy pomnik Świętego Jana Pawła  II

00:28:31 - 00:28:34
w duszy zanim widać wznoszący się wysoko  pod

00:28:34 - 00:28:43
pomnik czynu Polaków czyli potężna orły zrywające się do lotu symbol trzech pokoleń szczecinian którzy po  II

00:28:43 - 00:28:51
wojnie światowej zbudowali w sensie dosłownym i w Nowe oblicze miasta Jasne Błonia są wysłane dziesiątkami  tysięcy

00:28:51 - 00:29:02
kwiatów w tym kwitnących to na wiosnę krokusów wyjątkowe miejsce na mapie z Pomorza Zachodniego szlak  w

00:29:02 - 00:29:11
parku Kasprowicza został wytyczony w 1900 roku i zajmuje aż 50 hektarów powierzchni Kiedy pójdziemy główną  w

00:29:11 - 00:29:18
parku dotrzemy do Wzgórza z którego widać piękny Jezioro Rusałka z zachowanym do dziś przedwojennym mostkiem  w

00:29:18 - 00:29:26
parku zgromadzono olbrzymią ilość rzadkich gatunków drzew które w kilometry alejek to znakomite miejsce do obcowania  z

00:29:26 - 00:29:34
naturą i Aktywnego Wypoczynku z brzegu Rusałki dotrzemy w kilka minut do unikalnego w skali Europejskiej  ogrodu

00:29:34 - 00:29:43
Różanki przed wojną było to jedno z największych rodzajów w Europie ogród odzyskał swój dawny blask  Przybyło

00:29:43 - 00:29:52
w nim również kilkanaście tysięcy sztuk nowych róż można podziwiać grab amerykański czy korkowiec amurski za  parkiem

00:29:52 - 00:30:00
Kasprowicza rozciąga się las Arkoński ulubione miejsce wypoczynku w Szczecinie a przede wszystkim na rowerze i  biegów

00:30:00 - 00:30:09
wzdłuż niezliczonej liczby leśnych drążek w jego sercu znajduje się nowoczesne kąpielisko Arkonka które latem chętnie  odwiedzają

00:30:09 - 00:30:17
całe rodziny zaledwie kilkaset metrów dalej docieramy do bardzo popularnego wśród w Szczecinie ale i jeziora  głębokiego

00:30:17 - 00:30:26
pierwsze wzmianki o nim pochodzą z 1266 roku to nie tylko kolejna miejska plaża ale także  atrakcyjny

00:30:26 - 00:30:33
akwen do uprawiania różnych sportów wodnych całe jezioro jest otoczone lasami w których kryją się okazałe  przedwojenne

00:30:33 - 00:30:34
 wille

00:30:34 - 00:30:45
Arkoński obszar wokół jeziora głębokiego to prawdziwe i zielone płuca Szczecina w północnej części miasta położonej  ponad

00:30:45 - 00:30:52
110 m nad poziom morza mamy jeszcze jedną oraz zieleni lasów stawów i małych jezior to  Wzgórza

00:30:52 - 00:31:01
warszawskie otoczona od północy wpuszczą wkrzańska powstała to wieża widokowa z której można podziwiać okolice Warszewo  zostało

00:31:01 - 00:31:11
włączone do granicy administracyjnych miasta w 1939 roku przemieszczając się na wschód ze wzgórz warszewski nabrzeża  Odry

00:31:11 - 00:31:20
Warto zwrócić uwagę na wieżę Gocław skąd dawno przedwojenną Wieże Bismarcka wybudowany ją w 1921 roku  ma

00:31:20 - 00:31:29
25 m wysokości także rozciąga się imponujący widok na miasto jego Wzgórza wodę i mały maliny  kiedy

00:31:29 - 00:31:34
z wieży wzdłuż Odry dotrzemy do śródmieścia i zechcemy odpocząć blisko wody  trzeba

00:31:34 - 00:31:42
zatrzymać się na szczecińskich bulwarach są tu liczne kafejki i bistra cumują to także statki żeglugi  Szczecińskiej

00:31:42 - 00:31:51
które zabiorą nas na wycieczkę po porcie i między odżył niezwykle przyjazny dla turystów Bulwar Nadodrzański  ciągnie

00:31:51 - 00:32:07
się aż do Dworca Głównego latem to doskonałe miejsce spacerowe do którego dociera chłód wody za  mostem

00:32:07 - 00:32:15
długim będącym jedną z głównych bramy do miasta swoją siedzibę mają szczecińscy wioślarze położone Ona jest  na

00:32:15 - 00:32:25
niewielkiej wyspie naprzeciw dworca kolejowego a z blondem łączy ją w niewielki most czas opuścić centrum  Szczecina

00:32:25 - 00:32:33
bo przed nami położona pomiędzy Odrą irega Izą unikalna część miasta cicha i Dziewicza wprost jest  zwykła

00:32:33 - 00:32:34
plątanina  małych

00:32:34 - 00:32:43
rzeczek kanałów oraz rzadkich okazów ptaków i roślinność i obszar gdzie praktycznie nie miała dotąd miejsca  żadna

00:32:43 - 00:32:52
ingerencja człowieka czyli międzyodrze docierają Tu statki wycieczkowe ale w najbardziej tajemnicze zakątki najlepiej wybrać się  samemu

00:32:52 - 00:33:02
jachtem lub kajakiem Turyści mogą również wypocząć na znajdującym się długo dziewoklicz międzyodrze to prawdziwy raj  dla

00:33:02 - 00:33:12
wędkarzy i obserwatorów przyrody nad brzegiem regalicy można na przykład złowić Wielkiego suma wśród niezliczonych wysepek  uwagę

00:33:12 - 00:33:30
zwraca kanał Odyńca jest to tylko cisza cisza czysta przyroda i oczywiście woda nad rzekami regalice  i

00:33:30 - 00:33:34
Odrą wznosi się wiele Mostów ale jeden z nich jest absolutnie  wyjątkowy

00:33:34 - 00:33:42
to kolejowy most zwodzony o napędzie mechanicznym jedyny czynny do dziś tego typu obiekt w Europie  wykorzystano

00:33:42 - 00:33:50
go między innymi w filmie który był nominowany w 2004 roku do nagrody Oscara po wracam  z

00:33:50 - 00:33:57
powrotem do niezwykłych jezior jedno z nich znajduje się na prawobrzeżu Szczecina w cieniu puszczy Bukowej  nosi

00:33:57 - 00:34:06
ona nazwę szmaragdowego wspólnie zwykły kolor zawdzięcza wysokiej zawartości węglanu wapnia a sam zbiornik wodny jest  pozostałością

00:34:06 - 00:34:16
po dawnym wyrobisku skąd wydobywano magiel i betonowy mostek to pozostałość po dawnej linii kolejki kopalnianej  w

00:34:16 - 00:34:25
którą transportowano urobek do cementowni wyrobisko zostało zalane w 1920 roku i od tego czasu przyroda  stworzyła

00:34:25 - 00:34:34
to sama przepiękny Zakątek i wreszcie największy akwen sportowego i morskiego miasta  który

00:34:34 - 00:34:42
prawie jedną piątą powierzchni Szczecina Jezioro Dąbie jest to czwarte co do wielkości jezioro w Polsce  jedyne

00:34:42 - 00:34:51
w kraju gdzie mogą zawijać jachty pełnomorskie akwen na 12 kilometrów długości Jezioro Dąbie otoczony jest  przez

00:34:51 - 00:34:58
lasy i liczne Mariny gdzie cumują jachty A swoje siedziby mają związki żeglarskie taki jest właśnie  Szczecin

00:34:58 - 00:35:09
miasto wody i Zieleni Kiedy zbliża się wieczór i nad zamkiem Książąt Pomorskich i całym miastem  zapada

00:35:09 - 00:35:29
powoli Zmierz a słońce Chowa się za widnokręgiem Szczecin nabiera zupełnie nowego barów wręcz nowego wymiaru  teraz

00:35:29 - 00:35:34
wyświetlony nabrzeża Odry i Trasy Zamkowej piękne Podzamcze z  Rest

00:35:34 - 00:35:43
Amica fejkami wznoszące się nad nimi zamek czy też górująca nad wszystkim dookoła Bazylika archikatedralna Świętego  Jakuba

00:35:43 - 00:35:51
zachwycają nas nie mniej a może nawet niż w blasku słońca to nocne oblicze Szczecina w  prostu

00:35:51 - 00:36:04
rzeka z katedry mamy tylko krok do placu Orła Białego oświetlonym pałacu i pięknej barokowej fontannie  z

00:36:04 - 00:36:17
rozłożystym orłem możemy się przyglądać z tarasu włoskiej pizzerii nocne życie zaczyna także centrum Szczecina w  pulsującej

00:36:17 - 00:36:25
światłami hali widowiskowej Arena Azoty trwa zapewne koncert gwiazdy rocka pasjonujący mecz siatkówki a być może  musical

00:36:25 - 00:36:26
dla  dzieci

00:36:34 - 00:36:44
branie Królewskie na placu Hołdu Pruskiego sączy się zapewne muzyka jazzowe jest weekend więc w ultra  nowoczesnym

00:36:44 - 00:36:55
gmachu Filharmonii Szczecińskiej trwa koncert symfoniczny Szczecin po zmierzchu Nie zasypia Szczecin nadal tętni życiem przepięknie  oświetlony

00:36:55 - 00:37:03
Wały Chrobrego witają każdego turystę który miasta wieczorem o każdej porze roku można to odbyć romantyczny  spacer

00:37:03 - 00:37:13
albo spędzić czas przy suto zastawionym stole w jednej z restauracji mały krok prawdziwą perłą i  architektonicznym

00:37:13 - 00:37:23
skarbem stolicy Pomorza Zachodniego to także dowód dumnej i wielkim przeszłości tego portowego miasta wiosną i  to

00:37:23 - 00:37:32
reprezentacyjne miejsce staje się wielkim centrum imprez związanych z morskim charakterem Szczecina przyciąga 10000 mieszkańców oraz  turystów

00:37:32 - 00:37:34
z Polski i  z

00:37:34 - 00:37:44
Planując swoją przyszłość warto pomyśleć o tym żeby zamieszkać właśnie w Szczecinie wyjątkowym miejscu w sercu  Europy


Skomentuj na Facebooku

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści komentarzy dodanych na stronie.

Redakcja portalu Polska Telewizja Internetowa nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych przez użytkowników.

Komentarze